Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bào trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

Thi công xây dựng công trình là gì?

Thi công xây dựng công trình là quá trình thực hiện các công việc xây dựng để hoàn thành một công trình xây dựng, bao gồm các công việc như: đào đất, xây tường, lát nền, lắp đặt hệ thống điện, nước, máy lạnh, và hoàn thiện các công trình khác tùy thuộc vào yêu cầu của dự án.

Xây dựng công trình là gì
Xây dựng công trình là gì

Trong quá trình thi công xây dựng, các nhà thầu sẽ phải thực hiện các công việc theo kế hoạch thiết kế của dự án và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan đến xây dựng. Các nhà thầu cũng cần phải sử dụng các vật liệu và thiết bị chất lượng tốt nhất để đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng tiêu chuẩn và có thể sử dụng trong thời gian dài.

Quá trình thi công xây dựng là một quá trình phức tạp và cần được quản lý chặt chẽ để đảm bảo rằng công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng chi phí.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Để kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình, các doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế: Các doanh nghiệp cần phải đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định của pháp luật.
 2. Có giấy phép xây dựng: Các doanh nghiệp cần phải có giấy phép xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được thực hiện các công việc xây dựng.
 3. Có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp: Các doanh nghiệp cần phải có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và được đào tạo về các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.
 4. Có trang thiết bị và máy móc đầy đủ: Các doanh nghiệp cần phải có đầy đủ trang thiết bị và máy móc để thực hiện các công việc xây dựng theo tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.
 5. Tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật: Các doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
 6. Có đầy đủ vật liệu xây dựng chất lượng: Các doanh nghiệp cần phải sử dụng đầy đủ vật liệu xây dựng chất lượng tốt để đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng tiêu chuẩn và có thể sử dụng trong thời gian dài.
 7. Có khả năng tài chính để thực hiện các công việc xây dựng: Các doanh nghiệp cần phải có khả năng tài chính để thực hiện các công việc xây dựng, bao gồm các chi phí như tiền lương cho nhân viên, mua sắm vật liệu và trang thiết bị, chi phí vận chuyển và các khoản chi phí khác.

Thi công xây dựng công trình gồm những việc gì?

Quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm nhiều công đoạn và công việc khác nhau, tùy thuộc vào loại công trình cụ thể. Dưới đây là một số công việc chính thường được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng công trình:

 1. Điều tra địa chất, lập bản vẽ thiết kế và thẩm tra thiết kế: Đây là các bước khởi đầu của quá trình thi công xây dựng, bao gồm việc nghiên cứu địa chất, lập bản vẽ thiết kế và thẩm tra thiết kế để đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng theo kế hoạch và tiêu chuẩn.
 2. Chuẩn bị mặt bằng và đào đất: Các công việc chuẩn bị mặt bằng và đào đất như đập bỏ công trình cũ (nếu có), đào đất san lấp, đổ mặt bằng, cải tạo đất để chuẩn bị cho các công việc xây dựng tiếp theo.
 3. Xây dựng móng, nền móng: Các công việc xây dựng móng, nền móng để đảm bảo rằng công trình được đặt trên nền móng vững chắc.
 4. Xây dựng kết cấu: Các công việc xây dựng kết cấu bao gồm xây dựng tường, cột, sàn, mái và các công việc liên quan đến việc tạo ra khung nhà để hoàn thiện các phần còn lại của công trình.
 5. Lắp đặt hệ thống điện, nước, máy lạnh: Các công việc lắp đặt hệ thống điện, nước, máy lạnh để đảm bảo rằng công trình có đầy đủ các tiện ích cần thiết.
 6. Hoàn thiện các công trình khác: Sau khi hoàn thành các công việc chính, các công việc hoàn thiện khác như lát nền, trang trí nội thất, sơn và các công việc hoàn thiện khác cần được thực hiện để hoàn thành công trình.
 7. Kiểm tra và bàn giao công trình: Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được kiểm tra và bàn giao cho chủ đầu tư để đảm bảo rằng công trình được xây dựng đúng theo yêu cầu và tiêu chuẩn được đề ra.

Dự toán xây dựng công trình là gì? Nội dung dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình là gì? Nội dung dự toán xây dựng công trình
Dự toán xây dựng công trình là gì? Nội dung dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình của dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công đã phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020), cụ thể như sau:

– Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung 2020) khi:

+ Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

+ Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

+ Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

+ Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

+ Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án

–  Được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt;

– Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Trong đó, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh gồm phần dự toán xây dựng công trình không điều chỉnh và phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định tại Điều 13  Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt.

bam-goi-ngay-medicons-viet-nam
Hotline: 0919.194.699

Quy định về điều kiện, thủ tục khởi công xây dựng công trình

Quy định về điều kiện, thủ tục khởi công xây dựng công trình phụ thuộc vào quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Tuy nhiên, chung quy lại, để khởi công xây dựng một công trình, cần phải tuân thủ một số quy trình và thủ tục cơ bản sau đây:

 1. Đăng ký xin phép xây dựng: Chủ đầu tư (CTĐT) cần đăng ký xin phép xây dựng tại cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương hoặc sở xây dựng. Đăng ký này cần bao gồm các tài liệu như bản vẽ, thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ pháp lý liên quan.
 2. Kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương hoặc sở xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký xây dựng. Trong quá trình này, CTĐT có thể phải cung cấp thêm thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
 3. Cấp giấy phép xây dựng: Sau khi kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương hoặc sở xây dựng sẽ cấp giấy phép xây dựng cho CTĐT. Giấy phép này sẽ bao gồm các thông tin về công trình, thời gian và điều kiện thi công, nếu có.
 4. Thanh tra kiểm tra: Trong quá trình xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương hoặc sở xây dựng sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra để đảm bảo công trình được xây dựng đúng quy định, đảm bảo an toàn, chất lượng và môi trường.
 5. Nghiệm thu công trình: Sau khi hoàn thành xây dựng, CTĐT sẽ phải nghiệm thu công trình với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng địa phương hoặc sở xây dựng. Nếu công trình đạt yêu cầu, sẽ

Dịch vụ thi công xây dựng công trình hiện nay là gì?

Dịch vụ thi công xây dựng công trình là hoạt động thực hiện việc xây dựng các công trình từ đơn giản đến phức tạp như nhà dân dụng, nhà máy, cầu đường, đập thủy điện, khu công nghiệp, v.v. Dịch vụ này bao gồm nhiều công đoạn khác nhau từ lập kế hoạch, thiết kế, mua sắm vật liệu, thi công, lắp đặt, kiểm tra chất lượng, nghiệm thu và bàn giao công trình cho khách hàng.

Để thực hiện dịch vụ thi công xây dựng công trình, các công ty thường có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và nhân viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm. Các công ty thi công xây dựng cũng cần phải có các máy móc và thiết bị phù hợp để thực hiện các công việc xây dựng.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thi công xây dựng công trình cần liên hệ với các công ty xây dựng để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến thiết kế, kinh phí, tiến độ và các yêu cầu khác. Sau đó, các công ty sẽ tiến hành lập kế hoạch và triển khai thi công dựa trên các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của khách hàng.

bam-goi-ngay-medicons-viet-nam
Hotline: 0919.194.699

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Medicons Việt Nam

 • Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Lực Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Tp Hà Nội
 • VPDD: Trụ sở: 278 Thụy Khuê – Ba Đình – Hà Nội
 • Điện thoại: 0919194699
 • Email: nguyenngocnhan@medlatec.com
 • Fanpage: Medicons Việt Nam
 • Trang web: Mediconsvietnam.vn
 • Mã số thuế: 0107471410

Thời gian làm việc Medicons Việt Nam:

 • Thứ 2: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 3: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 4: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 5: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 6: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 7: Sáng 08h:00 – 12h:30.
 • Chủ nhật: Nghỉ.
Đánh giá bài viết

YÊU CẦU TƯ VẤN DỊCH VỤ

Để được tư vấn, báo giá tốt nhất về các dịch vụ Medicons Viêt Nam đang triển khai, Qúy khách hàng vui lòng để lại thông tin theo form tại đây:


  Bạn cần tư vấn về lĩnh vực gì


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0919194699